30 Jul

Nasz cmentarz i właściciele na nim pochowanych (każdorazowo za ich pełną zgodą) to inspiracja dla twórców teatralnych i telewizyjnych.  Na podstawie wywiadów z śp. Panem Ryszardem właścicielem Herci, we wrocławskim instytucie im. Grotowskiego Ada Tabisz stworzyła spektakl pt. ,,Hercia", a Rafał i Gabriel- bohaterowie ,, Królowych życia ", pochowali tu swojego ukochanego Hektora, co skrupulatnie uwidocznili realizatorzy filmu.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.