Kremacja zbiorcza

Procesowi kremacji poddawana jest większa liczba zwierząt, po  kremacji ich prochy chowane są na terenie Parku Pamięci. Na życzenie właściciela zawsze możemy wskazać miejsce pochówku prochów przyjaciela. Można również w Parku Pamięci umieścić pamiątkową tabliczkę. Przy tej formie kremacji nie ma możliwości asysty i odzyskania prochów z uwagi na zbiorczy charakter procesu.