Kremacja zbiorcza

Procesowi kremacji poddawana jest większa liczba zwierząt- z reguły od 2-4, po  kremacji ich prochy chowane są na terenie Parku Pamięci. Znając datę kremacji można wskazać właścicielowi, w którym miejscu pochowane są prochy jego przyjaciela, można również w Parku Pamięci umieścić pamiątkową tabliczkę. Przy tej formie kremacji nie ma możliwości asysty i odzyskania prochów z uwagi na zbiorczy charakter procesu.